Nime Eike nimepäev on 17. aprill.

Eesnime Eike statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Eike 186 naisel. Eike on populaarsuselt 578. naisenimi.

Vanim Eike on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Eike on keskmiselt 48 aasta vanune (mediaanvanus on 49).

Kõige populaarsem on eesnimi Eike vanuserühmas 65–69, kus neid on 10 000 elaniku kohta 3,05.

Kõige rohkem on eesnimega Eike sündinuid aprillis, kokku 23.

Kõige populaarsem on eesnimi Eike Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,85.