Nime Eike nimepäev on 17. aprill.

Eesnime Eike statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Eike 186 naisel. Eike on populaarsuselt 582. naisenimi.

Vanim Eike on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Eike on keskmiselt 49 aasta vanune (mediaanvanus on 50).

Kõige populaarsem on eesnimi Eike vanuserühmas 65–69, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,99.

Kõige rohkem on eesnimega Eike sündinuid aprillis, kokku 23.