Nime Eila nimepäev on 27. oktoober.

Eesnime Eila statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Eila 28 naisel. Eila on populaarsuselt 1554. naisenimi.

Vanim Eila on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 30–34.

Eila on keskmiselt 68 aasta vanune (mediaanvanus on 69).

Kõige populaarsem on eesnimi Eila vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,21.

Kõige rohkem on eesnimega Eila sündinuid juulis, kokku 6.