Nime Eili nimepäev on 27. oktoober.

Eesnime Eili statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Eili 150 naisel. Eili on populaarsuselt 657. naisenimi.

Vanim Eili on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Eili on keskmiselt 58 aasta vanune (mediaanvanus on 56).

Kõige populaarsem on eesnimi Eili vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 4,07.

Kõige rohkem on eesnimega Eili sündinuid juunis, kokku 15.

Kõige populaarsem on eesnimi Eili Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,62.