Nime Eili nimepäev on 27. oktoober.

Eesnime Eili statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Eili 152 naisel. Eili on populaarsuselt 648. naisenimi.

Vanim Eili on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Eili on keskmiselt 57 aasta vanune (mediaanvanus on 56).

Kõige populaarsem on eesnimi Eili vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 4,75.

Kõige rohkem on eesnimega Eili sündinuid juunis, kokku 15.

Kõige populaarsem on eesnimi Eili Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 3,18.