Nime Eimar nimepäev on 4. märts.

Eesnime Eimar statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Eimar 86 mehel. Eimar on populaarsuselt 739. mehenimi.

Vanim Eimar on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 10–14.

Eimar on keskmiselt 55 aasta vanune (mediaanvanus on 56).

Kõige populaarsem on eesnimi Eimar vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,30.

Kõige rohkem on eesnimega Eimar sündinuid veebruaris, kokku 14.