Nime Einar nimepäev on 17. november.

Eesnime Einar statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Einar 692 mehel. Einar on populaarsuselt 227. mehenimi.

Vanim Einar on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Einar on keskmiselt 56 aasta vanune (mediaanvanus on 58).

Kõige populaarsem on eesnimi Einar vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 13,51.

Kõige rohkem on eesnimega Einar sündinuid mais, kokku 81.

Kõige populaarsem on eesnimi Einar Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 16,27.