Nime Eino nimepäev on 17. november.

Eesnime Eino statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Eino 298 mehel. Eino on populaarsuselt 388. mehenimi.

Vanim Eino on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 20–24.

Eino on keskmiselt 75 aasta vanune (mediaanvanus on 80).

Kõige populaarsem on eesnimi Eino vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 19,39.

Kõige rohkem on eesnimega Eino sündinuid oktoobris, kokku 34.

Kõige populaarsem on eesnimi Eino Rapla maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 5,29.