Nime Eino nimepäev on 17. november.

Eesnime Eino statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Eino 331 mehel. Eino on populaarsuselt 361. mehenimi.

Vanim Eino on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 20–24.

Eino on keskmiselt 75 aasta vanune (mediaanvanus on 79).

Kõige populaarsem on eesnimi Eino vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 21,72.

Kõige rohkem on eesnimega Eino sündinuid oktoobris, kokku 35.

Kõige populaarsem on eesnimi Eino Rapla maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 5,59.