Nime Eke nimepäev on 13. veebruar.

Eesnime Eke statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Eke 43 mehel ja alla viiel naisel. Eke on populaarsuselt 1028. mehenimi ja 6093. naisenimi.

Vanim Eke on vanuserühmas 60–64, noorim vanuserühmas 0–4.

Eke on keskmiselt 17 aasta vanune (mediaanvanus on 12).

Kõige populaarsem on eesnimi Eke vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,86.

Kõige rohkem on eesnimega Eke sündinuid juulis, kokku 7.