Nime Elar nimepäev on 9. juuni.

Eesnime Elar statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Elar 276 mehel. Elar on populaarsuselt 404. mehenimi.

Vanim Elar on vanuserühmas 75–79, noorim vanuserühmas 0–4.

Elar on keskmiselt 39 aasta vanune (mediaanvanus on 39).

Kõige populaarsem on eesnimi Elar vanuserühmas 35–39, kus neid on 10 000 elaniku kohta 5,66.

Kõige rohkem on eesnimega Elar sündinuid juulis, kokku 32.

Kõige populaarsem on eesnimi Elar Põlva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 8,20.