Nime Elar nimepäev on 9. juuni.

Eesnime Elar statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Elar 277 mehel. Elar on populaarsuselt 405. mehenimi.

Vanim Elar on vanuserühmas 75–79, noorim vanuserühmas 0–4.

Elar on keskmiselt 40 aasta vanune (mediaanvanus on 40).

Kõige populaarsem on eesnimi Elar vanuserühmas 40–44, kus neid on 10 000 elaniku kohta 5,72.

Kõige rohkem on eesnimega Elar sündinuid juulis, kokku 33.

Kõige populaarsem on eesnimi Elar Põlva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 8,28.