Nime Eldur nimepäev on 11. oktoober.

Eesnime Eldur statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Eldur 135 mehel. Eldur on populaarsuselt 589. mehenimi.

Vanim Eldur on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 30–34.

Eldur on keskmiselt 71 aasta vanune (mediaanvanus on 72).

Kõige populaarsem on eesnimi Eldur vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 5,43.

Kõige rohkem on eesnimega Eldur sündinuid juunis, kokku 19.

Kõige populaarsem on eesnimi Eldur Valga maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 3,58.