Nime Eldur nimepäev on 11. oktoober.

Eesnime Eldur statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Eldur 122 mehel. Eldur on populaarsuselt 615. mehenimi.

Vanim Eldur on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 30–34.

Eldur on keskmiselt 71 aasta vanune (mediaanvanus on 72).

Kõige populaarsem on eesnimi Eldur vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 4,65.

Kõige rohkem on eesnimega Eldur sündinuid märtsis, kokku 15.

Kõige populaarsem on eesnimi Eldur Valga maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 3,27.