Nime Ele nimepäev on 13. detsember.

Eesnime Ele statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Ele 287 naisel. Ele on populaarsuselt 443. naisenimi.

Vanim Ele on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Ele on keskmiselt 47 aasta vanune (mediaanvanus on 45).

Kõige populaarsem on eesnimi Ele vanuserühmas 40–44, kus neid on 10 000 elaniku kohta 4,53.

Kõige rohkem on eesnimega Ele sündinuid septembris, kokku 30.

Kõige populaarsem on eesnimi Ele Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 4,57.