Eesnime Elena statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Elena 2927 naisel. Elena on populaarsuselt 43. naisenimi.

Vanim Elena on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Elena on keskmiselt 50 aasta vanune (mediaanvanus on 51).

Kõige populaarsem on eesnimi Elena vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 47,91.

Kõige rohkem on eesnimega Elena sündinuid mais, kokku 301.

Kõige populaarsem on eesnimi Elena Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 73,12.