Nime Elfriide nimepäev on 27. juuni.

Eesnime Elfriide statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Elfriide 21 naisel. Elfriide on populaarsuselt 1836. naisenimi.

Vanim Elfriide on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Elfriide on keskmiselt 63 aasta vanune (mediaanvanus on 83).

Kõige populaarsem on eesnimi Elfriide vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,32.

Kõige rohkem on eesnimega Elfriide sündinuid märtsis, kokku 7.