Nime Elga nimepäev on 31. mai.

Eesnime Elga statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Elga 99 naisel. Elga on populaarsuselt 806. naisenimi.

Vanim Elga on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 15–19.

Elga on keskmiselt 80 aasta vanune (mediaanvanus on 81).

Kõige populaarsem on eesnimi Elga vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 8,83.

Kõige rohkem on eesnimega Elga sündinuid novembris, kokku 15.