Nime Elias nimepäev on 20. juuli.

Eesnime Elias statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Elias 118 mehel. Elias on populaarsuselt 625. mehenimi.

Vanim Elias on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Elias on keskmiselt 10 aasta vanune (mediaanvanus on 5).

Kõige populaarsem on eesnimi Elias vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 7,90.

Kõige rohkem on eesnimega Elias sündinuid novembris, kokku 15.

Kõige populaarsem on eesnimi Elias Pärnu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 1,25.