Nime Elias nimepäev on 20. juuli.

Eesnime Elias statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Elias 130 mehel ja alla viiel naisel. Elias on populaarsuselt 597. mehenimi ja 6093. naisenimi.

Vanim Elias on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Elias on keskmiselt 11 aasta vanune (mediaanvanus on 5).

Kõige populaarsem on eesnimi Elias vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 7,89.

Kõige rohkem on eesnimega Elias sündinuid novembris, kokku 15.

Kõige populaarsem on eesnimi Elias Tartu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 1,36.