Nime Eliise nimepäev on 19. november.

Eesnime Eliise statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Eliise 1319 naisel. Eliise on populaarsuselt 143. naisenimi.

Vanim Eliise on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Eliise on keskmiselt 14 aasta vanune (mediaanvanus on 12).

Kõige populaarsem on eesnimi Eliise vanuserühmas 5–9, kus neid on 10 000 elaniku kohta 40,65.

Kõige rohkem on eesnimega Eliise sündinuid augustis, kokku 133.

Kõige populaarsem on eesnimi Eliise Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 16,39.