Nime Elina nimepäev on 18. august.

Eesnime Elina statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Elina alla viiel mehel ja 1584 naisel. Elina on populaarsuselt 11857. mehenimi ja 109. naisenimi.

Vanim Elina on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Elina on keskmiselt 29 aasta vanune (mediaanvanus on 27).

Kõige populaarsem on eesnimi Elina vanuserühmas 25–29, kus neid on 10 000 elaniku kohta 25,04.

Kõige rohkem on eesnimega Elina sündinuid märtsis, kokku 152.

Kõige populaarsem on eesnimi Elina Harju maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 12,60.