Nime Elina nimepäev on 18. august.

Eesnime Elina statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Elina alla viiel mehel ja 1585 naisel. Elina on populaarsuselt 12096. mehenimi ja 107. naisenimi.

Vanim Elina on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Elina on keskmiselt 30 aasta vanune (mediaanvanus on 28).

Kõige populaarsem on eesnimi Elina vanuserühmas 25–29, kus neid on 10 000 elaniku kohta 25,63.

Kõige rohkem on eesnimega Elina sündinuid oktoobris, kokku 151.

Kõige populaarsem on eesnimi Elina Harju maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 12,55.