Nime Elis nimepäev on 19. november.

Eesnime Elis statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Elis 22 mehel ja 726 naisel. Elis on populaarsuselt 1460. mehenimi ja 245. naisenimi.

Vanim Elis on vanuserühmas 65–69, noorim vanuserühmas 0–4.

Elis on keskmiselt 24 aasta vanune (mediaanvanus on 24).

Kõige populaarsem on eesnimi Elis vanuserühmas 15–19, kus neid on 10 000 elaniku kohta 14,95.

Kõige rohkem on eesnimega Elis sündinuid märtsis, kokku 70.

Kõige populaarsem on eesnimi Elis Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 9,22.