Nime Elis nimepäev on 19. november.

Eesnime Elis statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Elis 22 mehel ja 714 naisel. Elis on populaarsuselt 1454. mehenimi ja 247. naisenimi.

Vanim Elis on vanuserühmas 65–69, noorim vanuserühmas 0–4.

Elis on keskmiselt 23 aasta vanune (mediaanvanus on 23).

Kõige populaarsem on eesnimi Elis vanuserühmas 15–19, kus neid on 10 000 elaniku kohta 14,19.

Kõige rohkem on eesnimega Elis sündinuid detsembris, kokku 69.

Kõige populaarsem on eesnimi Elis Lääne maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 9,60.