Nime Ella nimepäev on 10. veebruar.

Eesnime Ella statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Ella 521 naisel. Ella on populaarsuselt 319. naisenimi.

Vanim Ella on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Ella on keskmiselt 56 aasta vanune (mediaanvanus on 62).

Kõige populaarsem on eesnimi Ella vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 23,56.

Kõige rohkem on eesnimega Ella sündinuid aprillis, kokku 54.

Kõige populaarsem on eesnimi Ella Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 5,12.