Nime Elle nimepäev on 10. veebruar.

Eesnime Elle statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Elle 1361 naisel. Elle on populaarsuselt 136. naisenimi.

Vanim Elle on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Elle on keskmiselt 69 aasta vanune (mediaanvanus on 71).

Kõige populaarsem on eesnimi Elle vanuserühmas 75–79, kus neid on 10 000 elaniku kohta 48,55.

Kõige rohkem on eesnimega Elle sündinuid märtsis, kokku 128.

Kõige populaarsem on eesnimi Elle Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 24,59.