Nime Elle nimepäev on 10. veebruar.

Eesnime Elle statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Elle 1394 naisel. Elle on populaarsuselt 135. naisenimi.

Vanim Elle on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Elle on keskmiselt 68 aasta vanune (mediaanvanus on 70).

Kõige populaarsem on eesnimi Elle vanuserühmas 75–79, kus neid on 10 000 elaniku kohta 49,19.

Kõige rohkem on eesnimega Elle sündinuid jaanuaris, kokku 131.

Kõige populaarsem on eesnimi Elle Jõgeva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 24,00.