Nime Ellen nimepäev on 10. veebruar.

Eesnime Ellen statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Ellen 1119 naisel. Ellen on populaarsuselt 174. naisenimi.

Vanim Ellen on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Ellen on keskmiselt 66 aasta vanune (mediaanvanus on 73).

Kõige populaarsem on eesnimi Ellen vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 51,25.

Kõige rohkem on eesnimega Ellen sündinuid juulis, kokku 105.

Kõige populaarsem on eesnimi Ellen Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 15,05.