Nime Ellen nimepäev on 10. veebruar.

Eesnime Ellen statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Ellen 1071 naisel. Ellen on populaarsuselt 176. naisenimi.

Vanim Ellen on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Ellen on keskmiselt 66 aasta vanune (mediaanvanus on 73).

Kõige populaarsem on eesnimi Ellen vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 43,71.

Kõige rohkem on eesnimega Ellen sündinuid juulis, kokku 103.

Kõige populaarsem on eesnimi Ellen Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 13,96.