Nime Elli nimepäev on 10. veebruar.

Eesnime Elli statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Elli 605 naisel. Elli on populaarsuselt 287. naisenimi.

Vanim Elli on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Elli on keskmiselt 35 aasta vanune (mediaanvanus on 12).

Kõige populaarsem on eesnimi Elli vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 27,53.

Kõige rohkem on eesnimega Elli sündinuid juunis, kokku 69.

Kõige populaarsem on eesnimi Elli Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 9,91.