Nime Elli nimepäev on 10. veebruar.

Eesnime Elli statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Elli 583 naisel. Elli on populaarsuselt 298. naisenimi.

Vanim Elli on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Elli on keskmiselt 38 aasta vanune (mediaanvanus on 17).

Kõige populaarsem on eesnimi Elli vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 24,64.

Kõige rohkem on eesnimega Elli sündinuid juunis, kokku 69.

Kõige populaarsem on eesnimi Elli Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 9,65.