Nime Ellinor nimepäev on 8. juuli.

Eesnime Ellinor statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Ellinor 44 naisel. Ellinor on populaarsuselt 1241. naisenimi.

Vanim Ellinor on vanuserühmas 75–79, noorim vanuserühmas 0–4.

Ellinor on keskmiselt 13 aasta vanune (mediaanvanus on 9).

Kõige populaarsem on eesnimi Ellinor vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,86.

Kõige rohkem on eesnimega Ellinor sündinuid septembris, kokku 8.