Nime Ellu nimepäev on 10. veebruar.

Eesnime Ellu statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Ellu 58 naisel. Ellu on populaarsuselt 1077. naisenimi.

Vanim Ellu on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Ellu on keskmiselt 62 aasta vanune (mediaanvanus on 68).

Kõige populaarsem on eesnimi Ellu vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,79.

Kõige rohkem on eesnimega Ellu sündinuid märtsis, kokku 10.

Kõige populaarsem on eesnimi Ellu Valga maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 1,81.