Nime Elma nimepäev on 12. veebruar.

Eesnime Elma statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Elma 91 naisel. Elma on populaarsuselt 844. naisenimi.

Vanim Elma on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 20–24.

Elma on keskmiselt 79 aasta vanune (mediaanvanus on 82).

Kõige populaarsem on eesnimi Elma vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 8,83.

Kõige rohkem on eesnimega Elma sündinuid veebruaris, kokku 13.

Kõige populaarsem on eesnimi Elma Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 1,76.