Nime Elmar nimepäev on 4. märts.

Eesnime Elmar statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Elmar 468 mehel. Elmar on populaarsuselt 297. mehenimi.

Vanim Elmar on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Elmar on keskmiselt 68 aasta vanune (mediaanvanus on 72).

Kõige populaarsem on eesnimi Elmar vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 16,97.

Kõige rohkem on eesnimega Elmar sündinuid jaanuaris, kokku 46.

Kõige populaarsem on eesnimi Elmar Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 8,59.