Nime Elmar nimepäev on 4. märts.

Eesnime Elmar statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Elmar 488 mehel. Elmar on populaarsuselt 287. mehenimi.

Vanim Elmar on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Elmar on keskmiselt 67 aasta vanune (mediaanvanus on 71).

Kõige populaarsem on eesnimi Elmar vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 20,65.

Kõige rohkem on eesnimega Elmar sündinuid jaanuaris, kokku 48.

Kõige populaarsem on eesnimi Elmar Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 8,99.