Nime Elme nimepäev on 12. veebruar.

Eesnime Elme statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Elme 47 naisel. Elme on populaarsuselt 1194. naisenimi.

Vanim Elme on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 40–44.

Elme on keskmiselt 70 aasta vanune (mediaanvanus on 72).

Kõige populaarsem on eesnimi Elme vanuserühmas 75–79, kus neid on 10 000 elaniku kohta 3,07.

Kõige rohkem on eesnimega Elme sündinuid novembris, kokku 6.