Nime Elmer nimepäev on 4. märts.

Eesnime Elmer statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Elmer 32 mehel. Elmer on populaarsuselt 1175. mehenimi.

Vanim Elmer on vanuserühmas 60–64, noorim vanuserühmas 0–4.

Elmer on keskmiselt 43 aasta vanune (mediaanvanus on 48).

Kõige populaarsem on eesnimi Elmer vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,87.

Kõige rohkem on eesnimega Elmer sündinuid detsembris, kokku 6.

Kõige populaarsem on eesnimi Elmer Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 1,71.