Nime Elmo nimepäev on 4. märts.

Eesnime Elmo statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Elmo 285 mehel. Elmo on populaarsuselt 399. mehenimi.

Vanim Elmo on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Elmo on keskmiselt 56 aasta vanune (mediaanvanus on 57).

Kõige populaarsem on eesnimi Elmo vanuserühmas 60–64, kus neid on 10 000 elaniku kohta 4,36.

Kõige rohkem on eesnimega Elmo sündinuid detsembris, kokku 36.

Kõige populaarsem on eesnimi Elmo Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 5,92.