Nime Elmo nimepäev on 4. märts.

Eesnime Elmo statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Elmo 283 mehel. Elmo on populaarsuselt 399. mehenimi.

Vanim Elmo on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Elmo on keskmiselt 57 aasta vanune (mediaanvanus on 58).

Kõige populaarsem on eesnimi Elmo vanuserühmas 60–64, kus neid on 10 000 elaniku kohta 4,29.

Kõige rohkem on eesnimega Elmo sündinuid märtsis, kokku 35.

Kõige populaarsem on eesnimi Elmo Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 5,51.