Nime Elo nimepäev on 27. september.

Eesnime Elo statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Elo 423 naisel. Elo on populaarsuselt 362. naisenimi.

Vanim Elo on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Elo on keskmiselt 44 aasta vanune (mediaanvanus on 45).

Kõige populaarsem on eesnimi Elo vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 6,28.

Kõige rohkem on eesnimega Elo sündinuid juunis, kokku 43.

Kõige populaarsem on eesnimi Elo Lääne maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 4,84.