Nime Elsa nimepäev on 19. november.

Eesnime Elsa statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Elsa 432 naisel. Elsa on populaarsuselt 360. naisenimi.

Vanim Elsa on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Elsa on keskmiselt 58 aasta vanune (mediaanvanus on 72).

Kõige populaarsem on eesnimi Elsa vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 23,07.

Kõige rohkem on eesnimega Elsa sündinuid märtsis, kokku 42.

Kõige populaarsem on eesnimi Elsa Jõgeva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 8,60.