Nime Elsa nimepäev on 19. november.

Eesnime Elsa statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Elsa 411 naisel. Elsa on populaarsuselt 368. naisenimi.

Vanim Elsa on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Elsa on keskmiselt 56 aasta vanune (mediaanvanus on 71).

Kõige populaarsem on eesnimi Elsa vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 19,53.

Kõige rohkem on eesnimega Elsa sündinuid novembris, kokku 41.

Kõige populaarsem on eesnimi Elsa Jõgeva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 7,60.