Nime Elve nimepäev on 27. juuni.

Eesnime Elve statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Elve 659 naisel. Elve on populaarsuselt 268. naisenimi.

Vanim Elve on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 30–34.

Elve on keskmiselt 72 aasta vanune (mediaanvanus on 74).

Kõige populaarsem on eesnimi Elve vanuserühmas 75–79, kus neid on 10 000 elaniku kohta 26,03.

Kõige rohkem on eesnimega Elve sündinuid veebruaris, kokku 72.

Kõige populaarsem on eesnimi Elve Pärnu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 10,70.