Nime Elve nimepäev on 27. juuni.

Eesnime Elve statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Elve 639 naisel. Elve on populaarsuselt 275. naisenimi.

Vanim Elve on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 30–34.

Elve on keskmiselt 73 aasta vanune (mediaanvanus on 74).

Kõige populaarsem on eesnimi Elve vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 29,20.

Kõige rohkem on eesnimega Elve sündinuid veebruaris, kokku 71.

Kõige populaarsem on eesnimi Elve Pärnu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 10,16.