Nime Elvi nimepäev on 27. juuni.

Eesnime Elvi statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Elvi 935 naisel. Elvi on populaarsuselt 203. naisenimi.

Vanim Elvi on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 10–14.

Elvi on keskmiselt 79 aasta vanune (mediaanvanus on 82).

Kõige populaarsem on eesnimi Elvi vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 81,60.

Kõige rohkem on eesnimega Elvi sündinuid märtsis, kokku 96.

Kõige populaarsem on eesnimi Elvi Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 15,20.