Nime Elviira nimepäev on 27. juuni.

Eesnime Elviira statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Elviira 199 naisel. Elviira on populaarsuselt 556. naisenimi.

Vanim Elviira on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 20–24.

Elviira on keskmiselt 68 aasta vanune (mediaanvanus on 72).

Kõige populaarsem on eesnimi Elviira vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 8,60.

Kõige rohkem on eesnimega Elviira sündinuid jaanuaris, kokku 20.

Kõige populaarsem on eesnimi Elviira Valga maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 3,27.