Nime Elvo nimepäev on 11. november.

Eesnime Elvo statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Elvo 50 mehel. Elvo on populaarsuselt 963. mehenimi.

Vanim Elvo on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Elvo on keskmiselt 51 aasta vanune (mediaanvanus on 49).

Kõige populaarsem on eesnimi Elvo vanuserühmas 45–49, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,92.

Kõige rohkem on eesnimega Elvo sündinuid juulis, kokku 10.

Kõige populaarsem on eesnimi Elvo Põlva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,07.