Nime Elvo nimepäev on 11. november.

Eesnime Elvo statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Elvo 50 mehel. Elvo on populaarsuselt 954. mehenimi.

Vanim Elvo on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Elvo on keskmiselt 50 aasta vanune (mediaanvanus on 48).

Kõige populaarsem on eesnimi Elvo vanuserühmas 40–44, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,89.

Kõige rohkem on eesnimega Elvo sündinuid juulis, kokku 10.

Kõige populaarsem on eesnimi Elvo Põlva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,05.