Nime Emil nimepäev on 30. august.

Eesnime Emil statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Emil 393 mehel. Emil on populaarsuselt 332. mehenimi.

Vanim Emil on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Emil on keskmiselt 20 aasta vanune (mediaanvanus on 15).

Kõige populaarsem on eesnimi Emil vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 10,90.

Kõige rohkem on eesnimega Emil sündinuid aprillis, kokku 44.

Kõige populaarsem on eesnimi Emil Valga maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 3,27.