Nime Emilie nimepäev on 19. mai.

Eesnime Emilie statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Emilie 117 naisel. Emilie on populaarsuselt 744. naisenimi.

Vanim Emilie on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Emilie on keskmiselt 20 aasta vanune (mediaanvanus on 10).

Kõige populaarsem on eesnimi Emilie vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 3,87.

Kõige rohkem on eesnimega Emilie sündinuid oktoobris, kokku 17.

Kõige populaarsem on eesnimi Emilie Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 1,44.