Nime Emilie nimepäev on 19. mai.

Eesnime Emilie statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Emilie 114 naisel. Emilie on populaarsuselt 747. naisenimi.

Vanim Emilie on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Emilie on keskmiselt 21 aasta vanune (mediaanvanus on 11).

Kõige populaarsem on eesnimi Emilie vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 4,15.

Kõige rohkem on eesnimega Emilie sündinuid oktoobris, kokku 18.

Kõige populaarsem on eesnimi Emilie Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 1,32.