Nime Emilie nimepäev on 19. mai.

Eesnime Emilie statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Emilie 111 naisel. Emilie on populaarsuselt 724. naisenimi.

Vanim Emilie on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Emilie on keskmiselt 24 aasta vanune (mediaanvanus on 12).

Kõige populaarsem on eesnimi Emilie vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 4,36.

Kõige rohkem on eesnimega Emilie sündinuid oktoobris, kokku 17.

Kõige populaarsem on eesnimi Emilie Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 1,70.