Nime Emma nimepäev on 19. mai.

Eesnime Emma statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Emma 1114 naisel. Emma on populaarsuselt 175. naisenimi.

Vanim Emma on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Emma on keskmiselt 16 aasta vanune (mediaanvanus on 10).

Kõige populaarsem on eesnimi Emma vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 38,84.

Kõige rohkem on eesnimega Emma sündinuid juulis, kokku 116.

Kõige populaarsem on eesnimi Emma Rapla maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 11,77.