Nime Enda nimepäev on 8. juuni.

Eesnime Enda statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Enda 96 naisel. Enda on populaarsuselt 818. naisenimi.

Vanim Enda on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 45–49.

Enda on keskmiselt 77 aasta vanune (mediaanvanus on 81).

Kõige populaarsem on eesnimi Enda vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 6,34.

Kõige rohkem on eesnimega Enda sündinuid veebruaris, kokku 15.

Kõige populaarsem on eesnimi Enda Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 4,05.