Nime Enda nimepäev on 8. juuni.

Eesnime Enda statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Enda 90 naisel. Enda on populaarsuselt 850. naisenimi.

Vanim Enda on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 45–49.

Enda on keskmiselt 78 aasta vanune (mediaanvanus on 82).

Kõige populaarsem on eesnimi Enda vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 7,44.

Kõige rohkem on eesnimega Enda sündinuid veebruaris, kokku 15.

Kõige populaarsem on eesnimi Enda Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 3,49.