Nime Endel nimepäev on 3. mai.

Eesnime Endel statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Endel 939 mehel. Endel on populaarsuselt 177. mehenimi.

Vanim Endel on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Endel on keskmiselt 73 aasta vanune (mediaanvanus on 74).

Kõige populaarsem on eesnimi Endel vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 44,17.

Kõige rohkem on eesnimega Endel sündinuid mais, kokku 98.

Kõige populaarsem on eesnimi Endel Järva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 16,88.