Nime Endla nimepäev on 8. juuni.

Eesnime Endla statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Endla 431 naisel. Endla on populaarsuselt 360. naisenimi.

Vanim Endla on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Endla on keskmiselt 78 aasta vanune (mediaanvanus on 78).

Kõige populaarsem on eesnimi Endla vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 28,36.

Kõige rohkem on eesnimega Endla sündinuid märtsis, kokku 43.

Kõige populaarsem on eesnimi Endla Jõgeva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 9,41.