Nime Endla nimepäev on 8. juuni.

Eesnime Endla statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Endla 450 naisel. Endla on populaarsuselt 353. naisenimi.

Vanim Endla on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Endla on keskmiselt 77 aasta vanune (mediaanvanus on 78).

Kõige populaarsem on eesnimi Endla vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 29,39.

Kõige rohkem on eesnimega Endla sündinuid augustis, kokku 47.

Kõige populaarsem on eesnimi Endla Jõgeva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 10,39.