Nime Endo nimepäev on 3. mai.

Eesnime Endo statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Endo 34 mehel. Endo on populaarsuselt 1151. mehenimi.

Vanim Endo on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 5–9.

Endo on keskmiselt 51 aasta vanune (mediaanvanus on 52).

Kõige populaarsem on eesnimi Endo vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,67.

Kõige rohkem on eesnimega Endo sündinuid juunis, kokku 5.

Kõige populaarsem on eesnimi Endo Lääne-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 1,03.