Nime Ene nimepäev on 2. aprill.

Eesnime Ene statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Ene 3900 naisel. Ene on populaarsuselt 22. naisenimi.

Vanim Ene on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 15–19.

Ene on keskmiselt 64 aasta vanune (mediaanvanus on 64).

Kõige populaarsem on eesnimi Ene vanuserühmas 65–69, kus neid on 10 000 elaniku kohta 82,94.

Kõige rohkem on eesnimega Ene sündinuid märtsis, kokku 367.

Kõige populaarsem on eesnimi Ene Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 55,32.