Nime Ene nimepäev on 2. aprill.

Eesnime Ene statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Ene 4006 naisel. Ene on populaarsuselt 22. naisenimi.

Vanim Ene on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 10–14.

Ene on keskmiselt 62 aasta vanune (mediaanvanus on 63).

Kõige populaarsem on eesnimi Ene vanuserühmas 70–74, kus neid on 10 000 elaniku kohta 82,23.

Kõige rohkem on eesnimega Ene sündinuid märtsis, kokku 375.

Kõige populaarsem on eesnimi Ene Järva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 57,23.