Nime Ene nimepäev on 2. aprill.

Eesnime Ene statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Ene 3863 naisel. Ene on populaarsuselt 22. naisenimi.

Vanim Ene on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 15–19.

Ene on keskmiselt 65 aasta vanune (mediaanvanus on 65).

Kõige populaarsem on eesnimi Ene vanuserühmas 65–69, kus neid on 10 000 elaniku kohta 84,07.

Kõige rohkem on eesnimega Ene sündinuid septembris, kokku 362.

Kõige populaarsem on eesnimi Ene Põlva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 54,66.