Nime Eneken nimepäev on 2. aprill.

Eesnime Eneken statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Eneken 105 naisel. Eneken on populaarsuselt 780. naisenimi.

Vanim Eneken on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Eneken on keskmiselt 47 aasta vanune (mediaanvanus on 47).

Kõige populaarsem on eesnimi Eneken vanuserühmas 45–49, kus neid on 10 000 elaniku kohta 3,88.

Kõige rohkem on eesnimega Eneken sündinuid oktoobris, kokku 14.

Kõige populaarsem on eesnimi Eneken Põlva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,48.