Nime Eneli nimepäev on 2. aprill.

Eesnime Eneli statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Eneli 502 naisel. Eneli on populaarsuselt 327. naisenimi.

Vanim Eneli on vanuserühmas 60–64, noorim vanuserühmas 0–4.

Eneli on keskmiselt 36 aasta vanune (mediaanvanus on 37).

Kõige populaarsem on eesnimi Eneli vanuserühmas 35–39, kus neid on 10 000 elaniku kohta 7,52.

Kõige rohkem on eesnimega Eneli sündinuid aprillis, kokku 53.

Kõige populaarsem on eesnimi Eneli Rapla maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 7,65.