Nime Eneli nimepäev on 2. aprill.

Eesnime Eneli statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Eneli 501 naisel. Eneli on populaarsuselt 326. naisenimi.

Vanim Eneli on vanuserühmas 60–64, noorim vanuserühmas 0–4.

Eneli on keskmiselt 37 aasta vanune (mediaanvanus on 38).

Kõige populaarsem on eesnimi Eneli vanuserühmas 35–39, kus neid on 10 000 elaniku kohta 7,96.

Kõige rohkem on eesnimega Eneli sündinuid aprillis, kokku 53.

Kõige populaarsem on eesnimi Eneli Rapla maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 7,65.