Nime Enn nimepäev on 19. jaanuar.

Eesnime Enn statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Enn 1785 mehel. Enn on populaarsuselt 97. mehenimi.

Vanim Enn on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Enn on keskmiselt 67 aasta vanune (mediaanvanus on 68).

Kõige populaarsem on eesnimi Enn vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 49,32.

Kõige rohkem on eesnimega Enn sündinuid juunis, kokku 172.

Kõige populaarsem on eesnimi Enn Jõgeva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 29,73.