Nime Enn nimepäev on 19. jaanuar.

Eesnime Enn statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Enn 1713 mehel. Enn on populaarsuselt 97. mehenimi.

Vanim Enn on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Enn on keskmiselt 68 aasta vanune (mediaanvanus on 69).

Kõige populaarsem on eesnimi Enn vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 50,02.

Kõige rohkem on eesnimega Enn sündinuid juunis, kokku 161.

Kõige populaarsem on eesnimi Enn Jõgeva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 29,69.