Nime Enna nimepäev on 8. juuni.

Eesnime Enna statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Enna alla viiel mehel ja 111 naisel. Enna on populaarsuselt 12096. mehenimi ja 764. naisenimi.

Vanim Enna on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Enna on keskmiselt 68 aasta vanune (mediaanvanus on 70).

Kõige populaarsem on eesnimi Enna vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 4,07.

Kõige rohkem on eesnimega Enna sündinuid aprillis, kokku 13.

Kõige populaarsem on eesnimi Enna Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,64.