Nime Enna nimepäev on 8. juuni.

Eesnime Enna statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Enna alla viiel mehel ja 113 naisel. Enna on populaarsuselt 11857. mehenimi ja 751. naisenimi.

Vanim Enna on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 5–9.

Enna on keskmiselt 67 aasta vanune (mediaanvanus on 69).

Kõige populaarsem on eesnimi Enna vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 3,85.

Kõige rohkem on eesnimega Enna sündinuid septembris, kokku 13.

Kõige populaarsem on eesnimi Enna Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,63.