Nime Enno nimepäev on 19. jaanuar.

Eesnime Enno statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Enno 804 mehel. Enno on populaarsuselt 208. mehenimi.

Vanim Enno on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Enno on keskmiselt 68 aasta vanune (mediaanvanus on 69).

Kõige populaarsem on eesnimi Enno vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 22,50.

Kõige rohkem on eesnimega Enno sündinuid märtsis, kokku 80.

Kõige populaarsem on eesnimi Enno Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 15,56.