Nime Eno nimepäev on 19. jaanuar.

Eesnime Eno statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Eno 71 mehel ja alla viiel naisel. Eno on populaarsuselt 805. mehenimi ja 12643. naisenimi.

Vanim Eno on vanuserühmas 75–79, noorim vanuserühmas 0–4.

Eno on keskmiselt 45 aasta vanune (mediaanvanus on 46).

Kõige populaarsem on eesnimi Eno vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,45.

Kõige rohkem on eesnimega Eno sündinuid augustis, kokku 8.