Nime Eno nimepäev on 19. jaanuar.

Eesnime Eno statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Eno 71 mehel ja alla viiel naisel. Eno on populaarsuselt 815. mehenimi ja 12846. naisenimi.

Vanim Eno on vanuserühmas 75–79, noorim vanuserühmas 0–4.

Eno on keskmiselt 46 aasta vanune (mediaanvanus on 47).

Kõige populaarsem on eesnimi Eno vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,62.

Kõige rohkem on eesnimega Eno sündinuid mais, kokku 8.