Nime Epp nimepäev on 13. oktoober.

Eesnime Epp statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Epp 657 naisel. Epp on populaarsuselt 270. naisenimi.

Vanim Epp on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Epp on keskmiselt 52 aasta vanune (mediaanvanus on 54).

Kõige populaarsem on eesnimi Epp vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 8,18.

Kõige rohkem on eesnimega Epp sündinuid aprillis, kokku 79.

Kõige populaarsem on eesnimi Epp Lääne maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 6,78.