Nime Ere nimepäev on 13. detsember.

Eesnime Ere statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Ere 109 naisel. Ere on populaarsuselt 768. naisenimi.

Vanim Ere on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Ere on keskmiselt 52 aasta vanune (mediaanvanus on 54).

Kõige populaarsem on eesnimi Ere vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,04.

Kõige rohkem on eesnimega Ere sündinuid märtsis, kokku 13.

Kõige populaarsem on eesnimi Ere Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 6,34.