Nime Ere nimepäev on 13. detsember.

Eesnime Ere statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Ere 111 naisel. Ere on populaarsuselt 762. naisenimi.

Vanim Ere on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Ere on keskmiselt 51 aasta vanune (mediaanvanus on 54).

Kõige populaarsem on eesnimi Ere vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,93.

Kõige rohkem on eesnimega Ere sündinuid veebruaris, kokku 13.

Kõige populaarsem on eesnimi Ere Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 6,56.